Výsledek z první fáze experimentu se stal výchozím pro fázi druhou, ve které se vzniklý divadelní tvar rozvedl a přenesl z plenéru do divadelního prostoru.
Hrají: klienti ÚSP Zahrada: M. Černá, T. Skalkošová, V. Valchařová, S. Beznoska, K. Ivanický, S. Švingr a herci Divadla Lampion: M. Džula, J. Hubert a D. Mráz.
Režie a dramaturgie: V. Novák, dramaturgická spolupráce: K. Mocová, scénografie: Z. Hilská.