Volné zpracováním literární předlohy A. de Saint – Exupéryho Malý princ.

Hráli klienti ÚSP Zahrada: H. Balvínová, S. Beznoska, M. Bothová, M. Černá, D. Hamrlová, K. Ivanický, K. Rákošová, P. Rubášová, T. Skalkošová, K. Šlégr, S. Švingr a V. Valchařová.
Režie: V. Novák, dramaturgie: V. Novák a I. Machačová, scénografie: A. Dobrkovská.