"Svoboda je jedním z nejcennějších darů, jež nebesa poskytla lidem; jí se nemohou rovnati poklady, jež země uzavírá a moře kryje."
Představení inspirované příběhy slavného rytíře Dona Quijota de la Mancha a životem jeho autora Miguela de Cervanta. Stále s něčím bojujeme a věříme ve smysluplnost našeho konání, přesně jako don Quijote. Máme sny, ideály, kterých se nevzdáváme ani ve chvílích největšího vyčerpání. A ty se snažíme plnit, i když nás tento – dost často nekonečný – boj zmítá a ušlapává. Kdybychom tu víru ztratili, vše by vyprchalo, stejně jako vyprchá Quijotův život, když se vzdá svých snů a ideálů.
Hrají: herci s mentálním postižením: M. Černá, T. Skalkošová, V. Valchařová, K. Ivanický. S. Švingr a profesionální herci: S. Milková, V. Pavlasová a V. Duřt.Režie: V. Novák, dramaturgie: K. Mocová, scénografie: Z. Nováková Hilská. Představení vzniklo za podpory Fondu rozvoje vysokých škol.